Catalog

Tamil

[toggle_content title=”Needhi Neri”]

 • Padhinenkeezhkanakku
  • Thirukkural
  • Attichuti
  • Kondraivendan
  • Naalvazhi
  • Moodurai
  • Aasarakkovai
  • Enna Narpadhu
  • Enivai Narpadhu
  • Kalavazhi Narpadhu
  • Mudumozhikanchi
  • Naladiyar
  • Eladhi
  • Kar Narpadhu
  • Pazhamozhi Nanooru
  • Nanmanikadigai
  • Thirukadugam
  • Ennilai
  • Kainnilai
  • Thinamalai Nootraibadhu

[/toggle_content]

[toggle_content title=”Samayam”]

 • Bhakthi Illakiyum
  • Vijayagar Agaval
  • Thirupalattirattu-1
  • Thirupalattirattu-2
  • Thiruvaruttpa/Thirumurai-1
  • Thiruvaruttpa/Thirumurai-2(1)
  • Thiruvaruttpa/Thirumurai-3
  • Thiruvaruttpa/Thirumurai-4
  • Thiruvaruttpa/Thirumurai-5
  • Thiruvaruttpa/Thirumurai-6(1)
  • Thiruvaruttpa/Thirumurai-6(2)
  • Thiruvaruttpa/Thirumurai-6(2a)
  • Thiruvaruttpa/Thirumurai-2(2)
  • Thiruvaruttpa/Thirumurai-2a(2)
  • Thiruvaruttpa/Thirumurai-6(3)
  • Thiruvaruttpa/Thirumurai-6c(3)
  • Natarasa Pathu
  • Kandar Alangaram
  • Thiruppugazh-1
  • Thiruppugazh-2
  • Thiruppugazh-3
  • Thiruppugazh-4
  • Thirukadavoor Padhigangal
  • Abirami Andhathi
  • Thiruvaruttpa / Agaval
  • Vadivudai Manikkamalai
  • Shanmuga Kavasam
  • Kandarsashti Kavasam
  • Kandhar Guru Kavasam
  • Madurai Meenatchi Ammai Pillai Tamizh
  • Madurai Kalambagam
  • Madurapuru Ambigai Malai
  • Gothai Nachiyar Thalattu
  • Needhi Venbha
  • Sagalagalavalli Malai
  • Ennai Sindhu
  • Sithraruda Nondi Sindhu
  • Supramaniyar Mel Sindhu
  • Aangaiyarkanni Malai
  • Kalakkattu Erattai Mani Malai
  • Thirukalamathi Ettakamiya Malai
  • Chithambara Mummanikovai
  • Thiruvarur Nanmanimalai
  • Madurai Meenashiamman Erattaimani Malai
  • Muthukumarasamy Pillai Thamizh
  • Meenatchiammai Kuram
  • Thillai Sivagamiyammai Erattai Mani Malai
  • Kasi Kalambagam
  • Chithambara Seiyuttkovai
  • Pandara Mummani Kovai
  • Thiruporur Patteesar Kannadi Vidu Thoodhu
  • Thiruvanaika Agilanda Nayaki Pillai Tamizh
  • Pirabhandha Thirattu-1
  • Gandhimadhiyammai Pillai Tamizh
  • Sri Mangalambigai Pillai Tamizh
  • Perundhiru Pirattiyin Pillai Tamizh
  • Thiruvidaikkazhi Murugan Pillai Tamizh
  • Sri Ambalavana Desigar Pillai Tamizh
  • Vatpokki Kalambagam
  • Thiruvavadudurai Aadeena Guruparamparaikagaval
  • Sri Ambalavana Desigar Kalambagam
  • Thiruvidai Marudhur Ula
  • Pirabandha Thirattu-13
  • Pirabandha Thirattu-14
  • Pirabandha Thirattu-15
  • Pirabandha Thirattu-16
  • Pirabandha Thirattu-17
  • Pirabandha Thirattu-18
  • Pirabandha Thirattu-19
  • Pirabandha Thirattu-20-23_1
  • Pirabandha Thirattu-20-23_2
  • Thirugnanasambandha Swamy Anandhakalippu
  • Kandapuranam Part-1
  • Kandapuranam Part-2
  • Kandapuranam Part-3
  • Kandapuranam Part-4
  • Kandapuranam Part-5
  • Kandapuranam Part-6
  • Kandapuranam Part-7(a)
  • Kandapuranam Part-7(b)
  • Kandapuranam Part-8(a)
  • Kandapuranam Part-8(b)
  • Kandapuranam Part-8(c)
  • Kandapuranam Part-9(a)
  • Kandapuranam Part-9(b)
  • Kandapuranam Part-9(c)
  • Kandapuranam Part-10
  • Kandapuranam Part-12
  • Kandapuranam Part-13
  • Kandhar Sasti Kavasam
  • Perur Puranam Part-1
  • Perur Puranam Part-2
  • Thirunallatru Puranam
  • Sivagnana Pirabandha Thirattu-1
  • Sivagnana Pirabandha Thirattu-2
  • Kanchipuranam Part-1
  • Kanchipuranam Part-1(b)
  • Kanchipuranam Part-3
  • Kanchipuranam Part-4(a)
  • Kanchipuranam Part-4(b)
  • Pirabandha Thirattu-3
  • Nenju Vidu Thoodhu
  • Kalasaikovai
  • Pirabandha Thirattu 24-25
  • Thirunellai Andhadhi
  • Thirukottravaleeswara Anandhi
  • Periyanagiyammai Kalithurai
  • Pazhamalai Aandadhi
  • Bharadha Senabadhiyam
 • Saivam
  • Thiruvasagam (1-10)
  • Thiruvasagam (11-51)
  • Thirumandiram (1-2)
  • Thirumandiram (3-6) A
  • Thirumandiram (3-6) B
  • Thirumandiram (3-6) C
  • Thirumandiram (3-6) D
  • Thirumandiram (7-9) A
  • Thirumandiram (7-9) B
  • Thirumandiram (7-9) C
  • Thirusitrambala Kovaiyar
  • Thirumurai 9 (Thiruesaippa)
  • Thirumurai Pasurangal 11-1
  • Thirumurai Pasurangal 11-2
  • Devaram-Mudal Thirumurai-1
  • Devaram-Mudal Thirumurai-2
  • Devaram-Erandam Thirumurai-1
  • Devaram-Erandam Thirumurai-2
  • Devaram-Moondram Thirumurai-1
  • Devaram-Moondram Thirumurai-2
  • Devaram-Nangam Thirumurai-1
  • Devaram-Nangam Thirumurai-2
  • Devaram-Iaindam Thirumurai-1
  • Devaram-Iaindam Thirumurai-2
  • Devaram-Aaram Thirumurai-1
  • Devaram-Aaram Thirumurai-2
  • Devaram-Ezham Thirumurai-1
  • Devaram-Ezham Thirumurai-2
  • Periyapuranam (1-2)
  • Periyapuranam (3)
  • Periyapuranam (4-5)
  • Periyapuranam (6)-1
  • Periyapuranam (6)-2
  • Periyapuranam (6)-3
  • Periyapuranam (6)-4
  • Thirumuraikanda Puranam
  • Thiruthondar Varalaru
 • Vainavam
  • Nalayira Divya Prabandam -1
  • Nalayira Divya Prabandam -2
  • Nalayira Divya Prabandam -3
  • Nalayira Divya Prabandam -4
  • Nalayira Divya Prabandam -5
  • Nalayira Divya Prabandam -6
  • Desiga Pirabandham
 • Saiva Sithadham
  • Eruba Erubadhu
  • Sivagnana Botham
  • Thiruvarutpayan
  • Unmaineri Vilakkam
  • Kodikkavi
  • Sankarpha Niragaranam
  • Thirukalitrupadiyar-1
  • Needhi Venbha
  • Thiruuinndiyar
  • Sivagnana Sithiyra
 • Christhuvam
  • Viviliyam Pudha Earpadu-1
  • Viviliyam Pudha Earpadu-2
  • Viviliyam Pudhi Earpadu-3
  • Viviliyam Pudhi Earpadu-4
  • Viviliyam Pudhi Earpadu-5
  • Viviliyam Pudhi Earpadu-6
  • Viviliyam Pudhi Earpadu-7
  • Viviliyam Pudhi Earpadu-8
  • Viviliyam Pazhaya Earpadu Book-1
  • Viviliyam Pazhaya Earpadu Book-2
  • Viviliyam Pazhaya Earpadu Book-3
  • Viviliyam Pazhaya Earpadu Book-4
  • Viviliyam Pazhaya Earpadu Book-5
  • Viviliyam Pazhaya Earpadu Book-6
  • Viviliyam Pazhaya Earpadu Book-7
  • Viviliyam Pazhaya Earpadu Book-8
  • Viviliyam Pazhaya Earpadu Book-9
  • Viviliyam Pazhaya Earpadu Book-10
  • Viviliyam Pazhaya Earpadu Book-11
  • Viviliyam Pazhaya Earpadu Book-12
  • Viviliyam Pazhaya Earpadu Book-13
  • Viviliyam Pazhaya Earpadu Book-14
  • Viviliyam Pazhaya Earpadu Book-15
  • Viviliyam Pazhaya Earpadu Book-16
  • Viviliyam Pazhaya Earpadu Book-17
  • Viviliyam Pazhaya Earpadu Book-18
  • Viviliyam Pazhaya Earpadu Book-19
  • Viviliyam Pazhaya Earpadu Book-21
  • Viviliyam Pazhaya Earpadu Book-22
  • Viviliyam Pazhaya Earpadu Book-23
  • Viviliyam Pazhaya Earpadu Book-24
  • Viviliyam Pazhaya Earpadu Book-25
  • Viviliyam Pazhaya Earpadu Book-26
  • Viviliyam Pazhaya Earpadu Book-27
  • Viviliyam Pazhaya Earpadu Book-28
  • Viviliyam Pazhaya Earpadu Book-29_38
  • Viviliyam Pazhaya Earpadu Book-38_43
 • Islamiyum
  • Seerappuranam Part-1(1)
  • Seerappuranam Part-1(2)
  • Seerappuranam Part-2(1)
  • Seerappuranam Part-2(2)
  • Seerappuranam Part-3(1)
  • Seerappuranam Part-3(2)

[/toggle_content]

[toggle_content title=”Sangakalam”]

 • Ettuthogai
  • Eikgurunooru
  • Padhtrupathu
  • Puranooru
  • Kurunthogai
  • Kalithogai
  • Agananooru
  • Paripadal
  • Natrinai
 • Patthupaatu
  • Mulli Pattu
  • Perunanootruppadai
  • Sirunanootruppadai
  • Thirumurugattrupadai
  • Unmail Vilakkam
  • Nedunal Vadai
  • Madurai Kanchi
  • Kurinchi Pattu
  • Pattinappalai
  • Malaipadu Kadam
  • Perumpannatrupadai


[/toggle_content]
[toggle_content title=”Ilakkanam”]

 • Yapperukalagak Karigai
 • Tholkappiyam-1
 • Tholkappiyam-2
 • Tholkappiyam-3
 • Neminadham
 • Vadamalai Nigandu
 • Soodamani Nigandu
 • Thandi Alangaram
 • Nannool
 • Nanool – Another Book
 • Ellakkana Surukkam
 • Sindhupaviyal
 • Eaindilakkanam (Thonnool Vilakkam)

[/toggle_content]
[toggle_content title=”Sithar Padalgal”]

 • Sitharpadalgal (Meignana Pulambal)
 • Sitharpadalgal Thogguppu
 • Sitharpadalgal (Pattinathar)
 • Sitharpadalgal (Sivavakkiyam)
 • Sitharpadalgal-4
 • Sitharpadalgal-5
 • Sitharpadalgal-6
 • Sitharpadalgal-7

[/toggle_content]

[toggle_content title=”Bharathiyar Padalgal”]

 • Bharathiyar Padalgal-1
 • Bharathiyar Padalgal-2
 • Bharathiyar Padalgal-3
 • Bhavath Geethai
 • Suyasarithai
 • Gnanapadalgal
 • Palvagai Padalgal
 • Kannan Pattu
 • Kuyil Pattu
 • Panchali Sapatham
 • Santhirigaiyin Kadhai
 • Vinayagar Nanmanimalai

[/toggle_content]

[toggle_content title=”Pira Noolgal”]

 • Kuralmoolam
 • Nalavenbha
 • Thirukuttrala Kuravanji
 • Yulaga Needhi
 • Kavela Thamizhakkam-1
 • Kavela Thamizhakkam-2
 • Kavela Thamizhakkam-3
 • Kavela Thamizhakkam-3
 • Kavela Urainadai-1
 • Kavela Urainadai-2
 • Vivega Sindhamani
 • Pazhya Ramayanam
 • Valayapathi
 • Namakkal Kavignar Padalgal-1
 • Namakkal Kavignar Padalgal-2
 • Namakkal Kavignar Padalgal-3
 • Maranathil Vazhvom
 • Azhagar Killai Viduthoodhu
 • Oppiyal Elakkiyam
 • Ariyappadadhavargal Ninaivaga
 • Thirumalaiyandavar Kuravanji
 • Moovarula
 • Erubadam Nootrandu Eazhatamil Ellakkiyam
 • Muthollayiram
 • Kagamkalaitha Kanavu
 • Kalingathu Bharani
 • Mahabaratha Soodamani
 • Pandiya, Chozha, Vijayanagara Arasar Meikeerthigal
 • Nalvar Nanmani Malai
 • Nandhikalambagam
 • Ekkalak Kanni
 • Ramayana Venbha
 • Ramayana Venbha
 • Sekkizhar Pillai Thamizh
 • Kavichakaravarthi Kambar
 • Nallisai Pulamai Melliyalargal
 • Azhamozhi Vilakkam
 • Kalladam
 • Madurai Kovai
 • Azhagar Aandhi
 • Kabilaragaval
 • Sadhuragiri Alappaleesuvara Sadhagam
 • Kudhiraipandhya Laavani
 • Agapporul Vilakkam
 • Aaraneri Saram
 • Purapporum Venbamalai
 • Kalaviyal
 • Koyil Thirupanigal Venba-1
 • Koyil Thirupanigal Venba-2
 • Koyil Thirupanigal Venba-3
 • Eittieazhupathu
 • Nattiyakalai Vilakkam
 • Sathirakkovai
 • Thirupullanimalai
 • Thamizh Vidu Thoodhu
 • Koilkalin Kalai Vadivangal
 • Mooligai Maruthuvam
 • Mooligai Kan Maruthuvam
 • Erangesa Venba

[/toggle_content]
[toggle_content title=”Novel”]

 • Pirathabha Mudaliyar Sarithiram
 • Agangalum Mugangalum
 • Azhiya Nizhalgal
 • Kadhalinal Alla (Novel)
 • Aandhimakkalam (Novel)

[/toggle_content]
[toggle_content title=”Siru Kadhai”]

 • Kanavuppen
 • Agalyai
 • Sellammal
 • Erandu Ulagangal
 • Gopal Iyar
 • Edhu Mishin Yugam
 • Kadavulin Piradhinidhi
 • Kadayulum Kandasami Pilliyum
 • Ponnagaram
 • Manidha Yandhiram
 • Oru Nal Kazhindadhu
 • Padapadappu
 • Ponnagaram
 • Theru Villakku
 • Kaliyani
 • Kanjanai
 • Kannan kulal
 • Karuchidhaivu
 • Kattilai Vittiranga Kadhai
 • Odu Meen Oda
 • Ragasiyathil Payum Nadhi
 • Sollavea Mudiyadha Kadhaigalin Kadhai
 • Sornakuppathin Dhurkanavu
 • Viragamalla Thanimai
 • Vanjam
 • Intha Maram Parappum Vaergal
 • Ivarum Agathy Thaan
 • Tholaikko Poeriyal
 • Andha Alaral
 • Pattalakaran
 • Undial Osaiel Odungipona Chillarai Osaigal
 • Vellaperukathil
 • Parinama Valarchi
 • Powrnami Pall Nila Mattrum Chithappa
 • Kaattaaru
 • Kalavu
 • Narigal
 • Oru Thalaimurai Varalaru
 • Panithirai
 • Veadam
 • Kanner Thulikalum Kannimar Othatamum
 • Korai Kilangu Thedum Peruvana Koluvan
 • Paathala Nanthi
 • Thirumangaiyin Kanavil Sila Yuvankal
 • Adutha Veetu Tholaipesi
 • Perumalu
 • Kadikaarathai Munthukiren
 • Parisucheetu
 • Pei
 • Pinvaasal
 • Vanaanthiraja
 • Vaseekaraipoikal
 • Solvathai Eluthendaa
 • Erumbu Mulveli
 • Kokkarakko
 • Rangon Radha
 • Sollathathu
 • Moga Vasal
 • Mugam Kol
 • Eni Oru Vaigarai
 • Kanavin Meedhi
 • Kattru Vazhi Giramam
 • Sirukadhai Thoguppu-1
 • Sirukadhai Thoguppu-2
 • Sirukadhaigal-1
 • Sirukadhaigal-2
 • Sirukadhaigal-3
 • Managkuzhambiya Madhavathon
 • Mannuyirai Ninai
 • Odai Vellam

[/toggle_content]
[toggle_content title=”Kavithai Thoguppugal”]

 • Azhagin Sirippu
 • Tamiliyakkam
 • Irunda Veedu
 • Kudumba Vilaku
 • Kadhal Ninaivugal
 • Essaiamudhu 1
 • Essaiamudhu 2
 • Pandiyan Parisu
 • Ilaignar Ilakkiyam
 • Edhiparadha Mutham
 • Kavidhaigal 1
 • Puratchikavidhaigal 1
 • Puratchikavidhaigal 2
 • Tamilatchiyin Kathi
 • Oru Gramathu Pennin Thalai Prasavam
 • Kavi Nilavu
 • Mullin Mugavari Hyku
 • Mazhayin Mounangal
 • Kavithai Thoguppugal – 1
 • Kavithai Thoguppugal – 2
 • Kavithai Thoguppugal – 3
 • Kavithai Thoguppugal – 4
 • Kavithai Thoguppugal – 5
 • Kavithai Thoguppugal – 6
 • Kavithai Thoguppugal – 7
 • Kavithai Thoguppugal – 8
 • Kavithai Thoguppugal – 9
 • Kavithai Thoguppugal – 10
 • Kavithai Thoguppugal – 11
 • Kavithai Thoguppugal – 12
 • Kavithai Thoguppugal – 13
 • Kavithai Thoguppugal – 14
 • Kavithai Thoguppugal – 15
 • Kavithai Thoguppugal – 16
 • Kavithai Thoguppugal – 17
 • Kavithai Thoguppugal – 18
 • Kavithai Thoguppugal – 19
 • Kadhal Geedhai

[/toggle_content]

[toggle_content title=”Kaapiyam”]

 • Silapathikaram-1
 • Silapathikaram-2
 • Silapathikaram-3
 • Manimegalai

[/toggle_content]
[toggle_content title=”Kambar Noolgal”]

 • Saraswathi Aandadhi
 • Sadagopal Aandadhi
 • Earezhubadhu
 • Thirukai Vazhakkam
 • Kambaramayanam(Balakandam)
 • Kambaramayanam
 • Kambaramayanam
 • Kambaramayanam
 • Kambaramayanam
 • Kambaramayanam

[/toggle_content]

[toggle_content title=”Sarithra Kadhaigal”]

 • Manonmaniyam
 • Ponniyin Selvan-1a
 • Ponniyin Selvan-1b
 • Ponniyin Selvan-1c
 • Ponniyin Selvan-1d
 • Ponniyin Selvan-1e
 • Ponniyin Selvan-2a
 • Ponniyin Selvan-2b
 • Ponniyin Selvan-2c
 • Ponniyin Selvan-2d
 • Ponniyin Selvan-2e
 • Ponniyin Selvan-2f
 • Ponniyin Selvan-3a
 • Ponniyin Selvan-3b
 • Ponniyin Selvan-3c
 • Ponniyin Selvan-3d
 • Ponniyin Selvan-3e
 • Ponniyin Selvan-4a
 • Ponniyin Selvan-4b
 • Ponniyin Selvan-4c
 • Ponniyin Selvan-4d
 • Ponniyin Selvan-4e
 • Ponniyin Selvan-5a
 • Ponniyin Selvan-5b
 • Ponniyin Selvan-5c
 • Ponniyin Selvan-5d
 • Ponniyin Selvan-5e
 • Ponniyin Selvan-5f
 • Ponniyin Selvan-5g
 • Ponniyin Selvan-5h
 • Ponniyin Selvan-5i
 • Sivagamiyin Sabadham Part-1
 • Sivagamiyin Sabadham Part-2
 • Sivagamiyin Sabadham Part-3
 • Sivagamiyin Sabadham Part-4
 • Aalai Oosai Part-1
 • Aalai Oosai Part-2
 • Aalai Oosai Part-3
 • Aalai Oosai Part-4
 • Parthiban Kanavu 1-2
 • Parthiban Kanavu 3
 • Solaimalai Elavarasi

[/toggle_content]

[toggle_content title=”Children”]

 • Baby Names in Tamil
 • Birbal Kathaigal
 • Panchathandira Kadhaigal
 • Thenaliraman Oru Vikatakavi
 • Nursery Rhymes

[/toggle_content]

[toggle_content title=”Aaivu Katturaigal”]

 • Tamil Aaivu Katturaigal

[/toggle_content]

[toggle_content title=”Cookery”]

 • Nalabagam Vegeterian
 • Nalabagam Non-Vegeterian

[/toggle_content]
[toggle_content title=”Jokes”]

 • Sirrikkalam Vanga

[/toggle_content]

[toggle_content title=”Pothu Arivu”]

 • Puvi Ariviyal-1
 • Puvi Ariviyal-2
 • Puvi Ariviyal-3
 • Puvi Ariviyal-4
 • Sutru Suzhal-1
 • Sutru Suzhal-2
 • Sutru Suzhal-3
 • Sutru Suzhal-4
 • Thozhil Nutpam-1
 • Thozhil Nutpam-2
 • Thozhil Nutpam-3
 • Vinveli-1
 • Tamizhaga Varalatril Sila

[/toggle_content]

[toggle_content title=”Maruthuvam”]

 • Idayame-1
 • Idayame-2
 • Maruthuvam Arivom-1
 • Maruthuvam Arivom-2
 • Maruthuvam Arivom-3
 • Maruthuvam Arivom-4
 • Maruthuvam Arivom-5
 • Maruthuvam Arivom-6
 • Maruthuvam Arivom-7
 • Maruthuvam Arivom-8
 • Maruthuvam Arivom-9
 • Thalaye Pradanam
 • Udalai Par
 • Orusan Vayiru
 • Paliyalai Patri

[/toggle_content]

[toggle_content title=”Sattum”]

 • Credit Card Gavanam Thevai
 • Encounter
 • Thirumana Sattam
 • Vaniga Sattam
 • Vankodumai Sattam-1
 • Vankodumai Sattam-2
 • Vankodumai Sattam-3
 • Vankodumai Sattam-4
 • Vankodumai Sattam-5
 • Vankodumai Sattam-6
 • Vankodumai Sattam-7

[/toggle_content]


English

[toggle_content title=”Biography”]

 • My Reminiscences by Tagore
 • Akbar, Emperor of India
 • Forty-one years in India – Part 1
 • Forty-one years in India – Part 2
 • Forty-one years in India – Part 3
 • Forty-one years in India – Part 4
 • Forty-one years in India – Part 5

[/toggle_content]

[toggle_content title=”Children”]

 • Baby Care
  • Baby Care
 • Kindnergarden
  • Opposites
  • panchathanthiram stories_vol 1
  • panchathanthiram stories_vol 2
  • panchathanthiram stories_vol 3
 • Preschoolers
  • good manners
  • months & days
  • nursery rhymes vol 1
  • nursery rhymes vol 2
  • nursery rhymes vol 3
  • nursery rhymes vol 4
  • nursery rhymes vol 5

[/toggle_content]

[toggle_content title=”Cookery”]

  • Cookery

  [/toggle_content]

  [toggle_content title=”English Literature”]

  • Adventure
   • Louise de La Valliere – Part 1
   • Louise de La Valliere – Part 2
   • Louise de La Valliere – Part 3
   • Ten Years Later – Part 1
   • Ten Years Later – Part 2
   • Ten Years Later – Part 3
   • The Count of Monte Cristo – Part 1
   • The Count of Monte Cristo – Part 2
   • The Count of Monte Cristo – Part 3
   • The Count of Monte Cristo – Part 4
   • The Count of Monte Cristo – Part 5
   • The Count of Monte Cristo – Part 6
   • The Count of Monte Cristo – Part 7
   • The Count of Monte Cristo – Part 8
   • The Man in the Iron Mask – Part 1
   • The Man in the Iron Mask – Part 2
   • The Man in the Iron Mask – Part 3
   • The Three Musketeers – Part 1
   • The Three Musketeers – Part 2
   • The Three Musketeers – Part 3
   • The Vicomte De Bragelonne – Part 1
   • The Vicomte De Bragelonne – Part 2
   • The Vicomte De Bragelonne – Part 3
   • The Vicomte De Bragelonne – Part 4
   • Twenty Years After – Part 1
   • Twenty Years After – Part 2
   • Twenty Years After – Part 3
   • Twenty Years After – Part 4
   • Twenty Years After – Part 5
   • Rupert of Hentzau
   • The Prisoner of Zenda
   • Greenmantle – Part 1
   • Greenmantle – Part 2
   • Mr.Standfast – Part – 1
   • Mr.Standfast – Part – 2
   • Prester John
   • The Thirty Nine Steps
   • Around the World in 80 days
   • Five weeks in a balloon Part 1
   • Five weeks in a balloon Part 2
   • Catriona – Part 1
   • Catriona – Part 2
   • Kidnapped
   • The black arrow
  • Best Book Forever
   • Andersen’s fairy tales
   • Anna Karenina – Part 1
   • Anna Karenina – Part 2
   • Anna Karenina – Part 3
   • Anna Karenina – Part 4
   • Anna Karenina – Part 5
   • Anna Karenina – Part 6
   • War and Peace – Part 1
   • War and Peace – Part 2
   • War and Peace – Part 3
   • War and Peace – Part 4
   • War and Peace – Part 5
   • War and Peace – Part 6
   • War and Peace – Part 7
   • War and Peace – Part 8
   • Arabian Nights – Part 1
   • Arabian Nights – Part 2
   • Crime and Punishment – Part 1
   • Crime and Punishment – Part 2
   • Crime and Punishment – Part 3
   • The Idiot – Part 1
   • The Idiot – Part 2
   • The Idiot – Part 3
   • Dead Souls – Part 1
   • Dead Souls – Part 2
   • Experimental researches in electricity
   • volume 1 – Part 1
   • Experimental researches in electricity
   • volume 1 – Part 2
   • Experimental researches in electricity
   • volume 1 – Part 3
   • Experimental researches in electricity
   • volume 1 – Part 4
   • Genji Monogatari – Part 1
   • Genji Monogatari – Part 2
   • Great Expectations – Part 1
   • Great Expectations – Part 2
   • Great Expectations – Part 3
   • Gulliver’s travels – Part 1
   • Gulliver’s travels – Part 2
   • Hamlet
   • King Lear
   • Othello
   • Hunger
   • Middlemarch – Part 1
   • Middlemarch – Part 2
   • Middlemarch – Part 3
   • Middlemarch – Part 4
   • Middlemarch – Part 5
   • On the Origin of Species – Part 1
   • On the Origin of Species – Part 2
   • On the Origin of Species – Part 3
   • Pride and Prejudice – Part 1
   • Pride and Prejudice – Part 2
   • Sons and Lovers – Part 1
   • Sons and Lovers – Part 2
   • Sons and Lovers – Part 3
   • The essays of montaigne – Part 1
   • The essays of montaigne – Part 2
   • The essays of montaigne – Part 3
   • The essays of montaigne – Part 4
   • The essays of montaigne – Part 5
   • The essays of montaigne – Part 6
   • The essays of montaigne – Part 7
   • The essays of montaigne – Part 8
   • The Mahabharata of Krishna
   • The Metamorphoses – Part 1
   • The Metamorphoses – Part 2
   • The poems of giacomo leopardi
   • The Ramayana – Part 1
   • The Ramayana – Part 2
   • Translations of Shakuntala and other works
   • Madman
  • Children’s Books
   • A history of nursery rhymes
   • A kidnapped Santaclaus
   • A little princess
   • A modern cinderella
   • Adventures of reddy fox
   • At the Back of the North Wind
   • Betty Gordon at Boarding School
   • Billy Whiskers
   • Bunny brown and his sister sue
   • Children and their books
   • Children’s literature – Part 1
   • Children’s literature – Part 2
   • Children’s literature – Part 3
   • Children’s literature – Part 4
   • Children’s literature – Part 5
   • Children’s literature – Part 6
   • Children’s literature – Part 7
   • Children’s literature – Part 8
   • Christmas with Grandma Elsie
   • Eight Cousins
   • Elsie at the World’s fair
   • Ethel morton at rose house
   • Four little blossoms and their winter fun
   • Four little blossoms on Apple tree Island
   • Life and adventures of Santaclaus
   • The adventure club afloat
   • The adventures of grandfather frog
   • The Airplane boys
   • The blue fairy book – Part 1
   • The blue fairy book – Part 2
   • The bobbsey twins
   • The bobbsey twins at home
   • The boy allies at jutland
   • The boy aviators’ treasure quest
   • The boy inventors’ radio telephone
   • The cricket on the hearth
   • The dawn of a to-morrow
   • The hilltop boys on lost island
   • The jungle book
   • The mysterious key and what it opened
   • The story of doctor dolittle
   • The twin cousins
   • The velveteen rabbit
  • Crime Fiction
   • Dead men tell no tales
   • Murder in the Gunroom
   • Tales of Chinatown
   • The amateur cracksman
   • The eight strokes of the clock
   • The golden scorpion
   • The shadow of the rope
   • The yellow claw – Part 1
   • The yellow claw – Part 2
  • Detective Fiction
   • The hound of the baskervilles
   • The works of edgar allan poe volume_1 Part 1
   • The works of edgar allan poe volume_1 Part 2
  • Harvard Classics
   • Apology (Death of Socrates)
   • Areopagitica
   • Crito (Death of Socrates)
   • Divine comedy Longfellow’s translation complete – Part 1
   • Divine comedy Longfellow’s translation complete – Part 2
   • Essays by Ralphwaldo Emerson – Part 1
   • Essays by Ralphwaldo Emerson – Part 2
   • Essays of Francis Bacon
   • Meditations
   • “Phaedo (The Last Hours Of Socrates)”
   • Poems and songs of Robert Burns – Part 1
   • Poems and songs of Robert Burns – Part 2
   • Poems and songs of Robert Burns – Part 3
   • Poetical works John Milton – Part 1
   • Poetical works John Milton – Part 2
   • Poetical works John Milton – Part 3
   • Religio Medici hydriotaphia and the letter to a friend
   • The Autobiography of Benjamin Franklin
   • The Golden sayings of Epictetus
   • The Odyssey – Part 1
   • The Odyssey – Part 2
   • The Pilgrim’s Progress
   • The voyage of the beagle – Part 1
   • The voyage of the beagle – Part 2
   • The voyage of the beagle – Part 3
   • The voyage of the beagle – Part 4
  • Translations
   • Ponniyin Selvan English Translation-1
   • Ponniyin Selvan English Translation-2
   • Ponniyin Selvan English Translation-3

  [/toggle_content]

  [toggle_content title=”General Knowledge”]

  • Great Inventions
  • Countries and Capitals
  • States and Capitals
  • Intresting Facts
  • Largest & Longest of the World

  [/toggle_content]

  [toggle_content title=”Health”]

  • Food And Health
  • Evolution of Modern Medicine
  • Healthy Life Tips

  [/toggle_content]

  [toggle_content title=”Humor”]

  • Jokes And Stories – Part 1
  • Jokes And Stories – Part 2
  • Jokes For All Occasions
  • Dere Mable Love Letters Of A Rookie
  • Grimm Tales Made Gay
  • The Gold Bat
  • The Man Upstairs And Other Stories – Part 1
  • The Man Upstairs and Other Stories – Part 2
  • The Man With Two Left Feet And Other Stories

  [/toggle_content]

  [toggle_content title=”History”]

  • A Forgotten Empire Of Vijayanagar – Part 1
  • A Forgotten Empire Of Vijayanagar – Part 1
  • Fall Of The Moghul Empire Of Hindustan
  • India What Can It Teach Us – Part 1
  • India What Can It Teach Us – Part 2
  • India, Old And New – Part 1
  • India, Old and New – Part 2
  • Indian Unrest – Part 1
  • Indian Unrest – Part 2
  • Modern India – Part 1
  • Modern India – Part 2
  • Modern India – Part 3
  • The Case for India
  • Third Class In Indian Railways By Mahatma Gandhi
  • With Clive in India – Part 1
  • With Clive in India – Part 2
  • History of Civilization
  • World History

  [/toggle_content]

  [toggle_content title=”Horticulture”]

  • Manual Of Gardening – Part 1
  • Manual Of Gardening – Part 2
  • Manual Of Gardening – Part 3
  • Manual Of Gardening – Part 4
  • Crops And Methods For Soil Improvement
  • The Amateur Garden
  • Elizabeth And Her German Garden
  • Making A Rock Garden

  [/toggle_content]

  [toggle_content title=”Language”]

  • An Introduction To The Study Of Speech
  • The Art Of Writing And Speaking The English Language
  • An English Grammar – Part 1
  • An English Grammar – Part 2
  • International Language
  • On The Evolution Of Language
  • Readings In ELT Linguistic Applications
  • Mother Tongue in Second Language Learning
  • Applied Linguistics English Curriulum
  • Existential Interactive Methodology For Learner Proficiency Development

  [/toggle_content]

  [toggle_content title=”Love”]

  • The Evolution Of Love – Part 1
  • The Evolution of Love – Part 2
  • Hints For Lovers
  • Falling In Love – Part 1
  • Falling in Love – Part 2
  • Herein is Love

  [/toggle_content]

  [toggle_content title=”Musical Instruments”]

  • Musical Instrument

  [/toggle_content]

  [toggle_content title=”Personality Development”]

  • Attitude
  • Body Language
  • Building Relations
  • Dress Code
  • Grooming
  • Table Manners
  • Personal Success
  • Success At work

  [/toggle_content]

  [toggle_content title=”Religious”]

  • Hindu
   • A Series of lessons in Gnana Yoga
   • A series of lessons in Raja Yoga
   • An Introduction to Yoga
   • Anjaneya Sthothrams
   • Autobiography of a Yogi
   • Ayyappa Sthothrams
   • Bakavath Gita
   • Ganesa Sthothrams
   • Ganga Sthothram
   • Garbha Raksha Stotram
   • Hindu Gods and Heroes
   • Hindu Law and Judicature
   • Krishna Sthothrams
   • Mother Goddess
   • Parayana Material
   • Philosophical Prayers
   • Prayers addressed to Planets
   • Rama Sthothrams
   • Siva Sthothrams
   • Subramaniya Sthothrams
   • The doctrine and practice of Yoga
   • The Hindu Yogi Science of breath
   • The loves of Krishna
   • The Vedanta Sutras with the commentary by Ramanuja – Part 1
   • The Vedanta Sutras with the commentary by Ramanuja – Part 2
   • The Vedanta Sutras with the commentary by Ramanuja – Part 2
   • The Vedanta Sutras with the commentary by Sankaracarya – Part 1
   • The Vedanta Sutras with the commentary by Sankaracarya – Part 2
   • The Yoga Sutras of Patanjali (the book of the spiritual man)
   • Thiruvembai
   • Vedic Hymns
   • Vishnu Sthothrams
   • Quotes of Sri Ramakrishnar
   • Quotes of Sri Saradha Devi
   • Quotes of Swamy Vivekanandha
   • Thiruvasagam 1
   • Thiruvasagam 2
  • Buddhism
   • The Essence of Buddhism
   • The life of Buddha and its Lessons
  • New Testament
   • Hebrews
   • James
   • Jude
   • Revelation
   • John_1
   • John_2
   • John_3
   • Peter_1
   • Peter_2
   • John
   • Luke
   • Mark
   • Matthew
   • Acts
   • 1_corinthians
   • 1_thessalonians
   • 1_timothy
   • 2_corinthians
   • 2_thessalonians
   • 2_timothy
   • Colossians
   • Ephesians
   • Galatians
   • Philemon
   • Philippians
   • Romans
   • Titus
  • Old Testament
   • 1_chronicles
   • 1_kings
   • 1_samuel
   • 2_chronicles
   • 2_kings
   • 2_samuel
   • Esther
   • Ezra
   • Joshua
   • Judges
   • Nehemiah
   • Ruth
   • Daniel
   • Ezekiel
   • Isaiah
   • Jeremiah
   • Lamentations
   • Amos
   • Habakkuk
   • Haggai
   • Hosea
   • Joel
   • Jonah
   • Malachi
   • Micah
   • Nahum
   • Obadiah
   • Zechariah
   • Zephaniah
   • Deuteronomy
   • Exodus
   • Genesis
   • Leviticus
   • Numbers
   • Ecclesiastes
   • Job
   • Proverbs
   • Psalms
   • Song of Solomon
  • Islam
   • Koran – Part 1
   • Koran – Part 2
   • Mohammed founder of Islam
  • Judaism
   • Judaism
  • Holy Places
   • Holy Places

  [/toggle_content]

  [toggle_content title=”Research Article”]

  • Research Article 1

  [/toggle_content]

  [toggle_content title=”Travels”]

  • Hotels
  • Tourism
  • Tourism Places
  • Pincodes (T.N.)
  • ISD Codes
  • STD Codes

  [/toggle_content]

  [toggle_content title=”Tirukkural”]

  • Tirukkural

  [/toggle_content]

  [toggle_content title=”Sports”]

  • History & Types of Sport

  [/toggle_content]

  [toggle_content title=”Jobs”]

  • Interview Tips
  • Resume Building

  [/toggle_content]

  [toggle_content title=”Vaastu”]

  • Vaastu

  [/toggle_content]


  Audio Books

  [toggle_content title=”Audio Books”]

  • Rajaadi Raja(Tamil)
  • Irumbu mulveli(Tamil)
  • Palaa palan(Tamil)
  • World is too much withus words worth (English)
  • Kids short works – elephants ball
  • Vakkilai Theadi
  • Kokkarakko
  • Rangoon Radha
  • Romeo Juliet
  • Eye Donation

  [/toggle_content]


  Profiles

  [toggle_content title=”Profiles”]

  • A R Rehman Profile
  • Abdul Kalam Profile
  • Amitabh Bachchan Profile
  • Annakournikova Profile
  • Bangalore Important Phone Numbers
  • Benazir Bhutto Profile
  • Bill Clinton Profile
  • Bill Gates Profile
  • Brendan Fraser Profile
  • Brian Lara Profile
  • Bruce Lee Profile
  • Daniel Craig Profile
  • David Beckham Profile
  • Diana Princess Profile
  • Dr M G R Profile
  • Dr Manmohan Singh Profile
  • George Clooney Profile
  • George W Bush Profile
  • Indian Cricket Victory Image Broucher
  • J K Rowling Profile
  • Jackie Chan Profile
  • Jonty Rhodes Profile
  • Kiran Bedi Profile
  • Leander Paes Profile
  • Mahendra Singh Dhoni Profile
  • Maheshbhupathi Profile
  • Mariasharapova Profile
  • Michael Jackson Profile
  • Michael Schumacher Profile
  • Mother Teresa Profile
  • Narain Karthikeyan Profile
  • P T Usha Profile
  • Pete Sampras Profile
  • Pope Benedict Xvi Profile
  • Pope John Paul Ii Profile
  • Pratibha Patil Profile
  • Prince Charles Profile
  • Rafael Nadal Profile
  • Rahul Dravid Profile
  • Rahul Gandhi Profile
  • Rajinikanth Profile

  [/toggle_content]


  VIT

  [toggle_content title=”VIT”]

  • VIT Profile

  [/toggle_content]

 • Leave a Reply